Dzisiaj jest Niedziela, 18 sierpnia 2019r., imieniny obchodzą: Helena, Ilona, Bogusław

Opis szlaku

Zabytki

1. Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Trutnowych
Zlokalizowany w centrum wsi kościół pochodzi z XIV w. i praktycznie oprócz szkieletowej wstawki dobudowanej w XIX w. zachował swój oryginalny wizerunek. Nad wejściem do prezbiterium od strony ulicy umieszczono kamienny karusz z herbem Gdańska i datą 1687. Na zabytkowe wyposażenie świątyni składają się: ołtarz główny (1675), ambona (I poł. XVII w. I XVIII w.), chrzcielnica (II poł. XVIII w.), stalle, konfesjonał, chór muzyczny z herbem Gdańska (XVII w.), granitowa kropielnica oraz prezbiterium o sklepieniu gwieździstym na którym widnieją duże malowidła współczesne, (powojenne) o treści religijnej. Na ścianie wschodniej godny uwagi jest również „znak wielkiej wody”, wmurowany na pamiątkę tragicznej powodzi z roku 1829.

2. Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku
Kościół szachulcowy zbudowany w 1727 r. z wykorzystaniem fragmentu starszej budowli (podstawa wieży). Po obu stronach przejścia z kruchty do części podwieżowej umieszczone są kamienne herby Gdańska z XVI w. Zachowało się bogate wyposażenie z XVII-XIX wieku. W posadzce znajduje się 7 płyt nagrobnych z napisami z XVI i XVII w. Kilka starych nagrobków zachowało się również na cmentarzu wokół kościoła. Od reformacji do 1945 r., był to zbór luterański. W 1945r. kościół został ponownie poświęcony jako świątynia katolicka.
Kościół położony jest w północnej części wsi, po wschodniej stronie drogi. Budowla stoi w centrum prostokątnej działki otoczonej metalowym ogrodzeniem. Otoczona jest betonową opaską z dróżką wejściową prowadzącą do bramy. W południowo-wschodnim narożniku działki położone są groby, w przeważającej części współczesne, choć są również starsze nagrobki, jak np. postument Olgi Wilhelm ze wsi Schemberblock (dzisiejszy Błotnik).

3. Kościół pw. św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich
Położony w centrum wsi gotycki kościół parafialny został wybudowany w połowie XIV w. W XV w.  dobudowano do niego dwie nawy boczne i wieżę. Spalony w 1946 r. został ponownie odbudowany w latach 80-tych i poświęcony w 1987 r. Wyposażenie świątyni jest współczesne. W kruchcie południowej w posadzce znajduje się zniszczona tablica nagrobna.

4. Kościół pw. św. Brata Alberta w Leszkowych
Najcenniejszym zabytkiem w Leszkowy jest kościół katolicki, którego początki sięgają prawdopodobnie połowy XIV w. Pierwotnie był to budynek o konstrukcji szkieletowej wypełnionej cegłą, do którego później wybudowano od zachodu drewnianą wieżę. Po 1945 r. kościół uległ szybkiej dewastacji. W latach 1989-1992 z inicjatywy księdza Jana Szczepańskiego dokonano odbudowy tego obiektu. Z dawnego wyposażenia kościoła zachowały się tylko 4 kamienne płyty nagrobne umieszczone obecnie w posadzce prezbiterium ( z 1616, 1680, 1690 i 1701 r.) Oryginalnym zabytkiem są też napisy wyryte na 5 cegłach na ścianie wschodniej od zewnątrz, są to imiona, nazwiska i daty: 1602, 1645, 1671.

5. Kościół p.w. świętego Jana Chrzciciela w Giemlicach

6. Dom podcieniowy w Trutnowych
Dom podcieniowy z 1720 roku, najstarszy tego typu obiekt na terenie gminy, leżący na południowym końcu wsi, za drogą z Cedrów Wielkich do Pruszcza Gdańskiego. Obecnie mieści się tutaj siedziba Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie, które jest kreatorem wielu inicjatyw promujących kulturę i architekturę żuławską.
Sam budynek wyróżnia się wyjątkowo bogatym rysunkiem konstrukcji szkieletowej szczytów i piętra. Dom zachował pierwotny układ wnętrza z wysoką sienią otoczoną galerią komunikacyjną, czarną kuchnią i wielką izbą w skrzydle. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających Trutnowski podcień jest umieszczony w sieni budynku skansen miniatur przedstawiający kilkanaście replik obiektów architektonicznych, charakterystycznych dla budownictwa żuławskiego. Wszystkie rekonstrukcje zrobione zostały w skali 1:100

7. Dom podcieniowy w Koszwałach
Zabytkową atrakcją i wizytówką tego sołectwa jest dom podcieniowy z 1792 roku, reprezentujący II typ rozwojowy. Majestatyczna bryła tej budowli wznosi się na niewielkim pagórku tuż przy drodze E-7. Z racji tak wyeksponowanego położenia jest to, obok Kościoła w Kiezmarku niewątpliwie najlepiej znany obiekt zabytkowy na terenie gminy. Ozdobą domu są przede wszystkim trzy bogate szkieletowe szczyty wypełnione małą cegłą, tzw. holenderką. Jego podcień wsparty jest na siedmiu słupach. Do sieni prowadzą barokowe drzwi. Układ wnętrza, z niewielkimi zmianami, jest pierwotny. Dodatkowym elementem dekoracyjnym są dwa potężne kasztanowce rosnące po obu stronach podcienia.

8. Dom podcieniowy w Miłocinie
Spośród istniejących i tak charakterystycznych dla regionu Żuław domów podcieniowych, które w przeszłości były dominatem w krajobrazie żuławskim na terenie gminy Cedry Wielkie zachowały się jedynie trzy , z tego jeden od 2005 r. stał się własnością gminy. Przedmiotowy obiekt to imponujący rozmiarami budynek z podcieniem wspartym na 8 słupach i bogato zdobionym szczytem o konstrukcji szkieletowej. Wybudowany został w 1731 r. dla właściciela o nazwisku H.R.  Do dziś nad drzwiami do sieni zachowały się inicjały fundatorów i rok budowy (ANNO MDCCXXXI). W sieni domu znajduje się drewniana ozdobna galeria, z której prowadzą wejścia do pomieszczeń na piętrze. Budynek posiada cechy architektoniczne charakterystyczne dla domów osadników holenderskich tak charakterystyczny dla Żuław Wiślanych. Po dokonaniu remontu przedmiotowego domu podcieniowego zamierzeniem gminy jest aby obiekt ten stał się zabytkową atrakcją i wizytówką całej gminy Cedry Wielkie. Ponadto bardzo dobrą poznawczo formą zaprezentowania charakterystycznego sposobu gospodarowania na Żuławach jest pomysł rekonstrukcji dużego folwarku żuławskiego. Pomysł ten można urzeczywistnić na bazie zachowanego domu podcieniowego i wokół niego dokonać rekonstrukcji zespołu obiektów tworzących charakterystyczną rolniczą zagrodę żuławską. Przewiduje się zrekonstruowanie istniejących historycznie w tym miejscu obiektów gospodarczych: stajni, stodoły, spichlerzyka i niedużej wozowni. Ponadto planuje się rekultywację istniejącego, zachowanego fragmentu towarzyszącego folwarkowi parku. W części parkowej zaś proponuje się ustawienie popularnych w bogatszych folwarkach żuławskich altany herbacianej. Wszystkie te obiekty będą ogólnodostępne i będą spełniały funkcje kulturalno – edukacyjne. W związku z powyższym aby idea rekonstrukcji „Folwarku Żuławskiego” doszła do skutku, pierwotnym celem staje się remont domu podcieniowego, który stanowił by centralny punkt kultury żuławskiej.

9. Ruiny kościoła w Wocławach
We wsi znajduje się ruina gotyckiego kościoła, wzniesiona w 2 połowie XIV wieku jako budowla bazylikowa, trójnawowa z masywną wieżą od zachodu. Kościół ten uległ poważnemu zniszczeniu w czasie pożaru w roku 1729, po czym odbudowano go już w skromniejszej, jednonawowej formie, górne kondygnacje wieży wykonano wówczas w technice szkieletowej. Spalony w 1945 roku, ulega stopniowo coraz większemu zniszczeniu. W ruinach kościoła i na cmentarzu przykościelnym znajduje się 5 płyt nagrobnych z XVII i XVIII wieku. Obok stoi budynek nowego kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy oraz plebania.

10. Pozostałości kościoła w miejscowości Miłocin wraz z dwiema Stellami nagrobnymi
Prawie naprzeciwko domu podcieniowego znajduje się zarośnięty pagórek z fundamentami kościoła należącego niegdyś do parafii ewangelickiej w Trutnowych. Był to kościół szachulcowy, zbudowany pod koniec XVI wieku, podobny do kościoła w Kiezmarku. Został on rozebrany w 1954 r.

11. Strażnica wałowa w Leszkowych i Kiezmarku
Interesującym przykładem obiektu hydrotechnicznego jest drewniana strażnica w Kiezmarku. Budynek został wybudowany w końcu XIX wieku na nowym wale wiślanym. Poprzednia strażnica została rozebrana w latach 1890-1894 wraz z wałem biegnącym bliżej nurtu Wisły. Strażnica wałowa w Leszkowych pochodzi z początków XXw, dawniej była również karczmą.